יום רביעי, 25 באפריל 2012

קביעת מזוזה במקום שעלולה להגנב

האם יש חיוב לקבוע מזוזה במקום שעלולה להגנב משם?
אין חובה לקבוע מזוזה במקום שסביר שתגנב משם, אלא חובה עליו לחפור במזוזת השער ולקבוע את המזוזה בתוך אבני השער עצמה [ולהשאיר חלל קטן שיראה דרכו שם שדי, אם אפשר]. ואם לא ניתן לעשות הדבר, אזי אם אפשר לקבוע את המזוזה בפנים הבית בשער עצמה מאחרי הדלת, יש לעשות כן. ואם אין אפשרויות הללו קיימות, הרי הוא פטור מלקבוע שם מזוזה. וכן הדין בכל זה במקרה שברור שישחיתו את המזוזה, (או אם המזוזה תתקלקל בודאי מסיבה טבעית, כגון מחום השמש או ממים, ואין שום פתרון אחר). ראה ב"ח וש"ך יו"ד ריש סימן רפו.
אמנם כל זה כאשר הסבירות היא גבוהה שיגנבו או ישחיתו את המזוזה, אך בחשש לבד [שאינו סבירות גבוה] פשוט שחייב לקבוע מזוזה כדין.

אין תגובות:

פרסום תגובה