יום ראשון, 15 באפריל 2012

קוץ רבינו תם - חק תוכות?

בהמשך למה שכתבתי במאמר "יו"ד הדומה לכ"ף קטנה" ראה שם, נראה שיו"ד זו אינה בגדר שינוי צורת אות לפסלה, ועל כן מותר לגרר הנגיעה שבין ירך ימין והקוץ, כדי שהקוץ דר"ת יהא קטן יותר.
ואע"פ שדעת המקדש מעט שאפילו קוץ דר"ת שנעשה בחק תוכות פסול, מכל מקום היות שאין לקוץ זה שיעור אם יגרור רובה וישאר ממנה כלשהו הרי עיקר הקוץ נעשה בכתיבה ולא נעשה כלל בחקיקה - אלא החקיקה היתה למחוק הייתור לבד.

אין תגובות:

פרסום תגובה