יום שישי, 27 באפריל 2012

דין מזוזה בפתח של מעלית

תא המעלית עצמו ודאי פטור כי אינו חדר דיור כלל, והוא מקום נייד [ופטור מקל וחומר, מדין בית שבספינה המבואר בשו"ע יו"ד רפו סעיף יא]. אבל יש לדון האם הפתח חייב משום כניסה לבית.
ועצם השאלה היא - דלת ופתח הבא ממקום שאינו ראוי להילוך למקום הראוי להילוך האם נקרא זה פתח, כעין המבואר במקדש מעט (סי' רפט ס"ק טו) דפתח שמצד אחד הוא בור ואינו נוח להילוך פטור. אמנם יש מחלקים וסוברים דמעלית עשוי מתחילה לכך לבוא דרכו ונחשב נוח להילוך.
לכן בפתח שהוא כניסה לתוך הבית יש סברא לחייב במזוזה משום פתח כניסה של הבית, ויקבע לימין כניסה לבית בלי ברכה.
אבל בצד ימין של הכניסה למעלית, וכן הפתח הראשי של המעלית בכניסת הבנין שאינו כניסה לבית אלא כניסה ויציאה מהמעלית לבד לחוץ, ודאי פטור מן הדין.

אין תגובות:

פרסום תגובה