יום חמישי, 27 בדצמבר 2012

מזוזה בעייתית

לבניך - ריוח גדול מדי לפני הכ"ף
תשמעו אל - לא ברור היכן הריוח, צריך לשאול תינוק היכן הפסק המלים
לבהמתך, ויצהרך - הה"א מתדמה קצת לתי"ו, צריך שאלת תינוק
אחרים - החי"ת שאלת תינוק. וצ"ע מה דינה
והאדמה - המ"ם מחוברת למטה, כשרה בדיעבד
בכלל נראה לי שיש לפסול מזוזה זו, אני מסתפק האם נכתבה ע"י סופר סת"ם.

אין תגובות:

פרסום תגובה