יום שלישי, 11 בדצמבר 2012

צורות אותיות "לכתחילה"

 
העיי"ן רבתי מושבה צר מדי ביחס לגבהה ועובי ראשיה. המושב צ"ל עבה כמעט כפליים מהרגיל, כדי להתאים אותה לשאר חלקי האות.
הנו"ן פשוטה יש בה בליטה יותר מדי והרגל נטוי מדי ימינה. היה צ"ל גם הבליטה והאלכסון יותר עדינים.
השי"ן מושבה עבה מדי ביחס לראשי האות, כך שהראשים הם ממש יודי"ן. לכתחילה הם צ"ל כעין ווי"ן קצרים.
 

האל"ף נקודה עליונה אינה צריכה להיות גדולה מהנקודה התחתונה. אלא לכתחילה צ"ל הנקודה העליונה קטנה יותר מהנקודה התחתונה.
המושבים של הנו"ן והבי"ת עבים מדי ביחס לכל האות והכתב, וזה אינו מהודר.
פרט אחד מתוך הכלל "כתיבה תמה לכתחילה" (שו"ע רבינו סי' לו סעיף א), היינו שחלקי האות יהיו בגודל הנכון ותואמים זה לזה.

אין תגובות:

פרסום תגובה