יום שבת, 15 בדצמבר 2012

שינוי אותיות בתמונת כתב ב"י לכתב אר"י

סופר או מגיה שינה מזוזה של כתב ב"י לכתב אר"י [תודתי לר' מנחם סבאג על התמונות]: 

ניתן לראות שהמתקן העבה צידי שמאל של שיני"ן ועייני"ן כדי שיהיו ווי"ן במקום זייני"ן, צידי ימין של חי"ת מזיי"ן לוי"ו, וכן שינה והפך יודי"ן של הצד"י מכתב ב"י לכתב האר"י. השאלה האם הואיל משהו, או שמא קלקל וגרע?
 
א. נראה פשוט שלא טוב עשה הסופר/המתקן שהרי מלכתחילה נכתב ככתב ב"י, ואיני יודע אם יש ענין לשנות כתב שנכתב מתחילה ככתב ב"י לתמונת כתב האר"י. שהרי אחד הנושאים שבכתב האר"י היא כוונת הכתיבה, שהרי התמונות המיוחדות שבתמונת האר"י מרמזות לסוד כמבואר בכתבי האר"י, וא"כ מאחר שנכתב מלכתחילה לא בכוונה זו. מה הועיל המתקן במה ששינה צורת מקצת האות? (אמנם יש מקום להתווכח על זה, ואין כאן המקום לדון בזה)
ב. יש כאן שאלה של "פנים חדשות באו לאות" שלדעת קסת הסופר הוי שלא כסדרן. לדוגמא, הצד"י בתחילה היתה יו"ד ישרה, וכעת יו"ד זו בטלה ומה שיש בה תמונה חדשה של יו"ד הפוכה הרי נעשה אחר גמר כתיבת כל המזוזה, נמצא שהצד"י נעשית שלא כסדרה. ואע"פ שגם על זה יש מתווכחים להתיר, מ"מ לכתחילה ודאי שאין לעשות כן.
א"כ בהכרח שאין מזוזה זו מהודרת כלל, לא ככתב ב"י ולא ככתב האר"י. שלא לדבר על כך שלא כל האותיות שונו אלא רק חלקן ונשאר כעת הכתב מעורב, וזה ודאי גרע מכתב ב"י לבדו או אר"י לבדו.

אין תגובות:

פרסום תגובה