יום שלישי, 18 בדצמבר 2012

הפסק ניכר בה"א של שם ה'

הפסק ניכר בה"א של השם בתפלין. נסתפקתי ולא ידעתי מה לענות, מצד אחד יש חוט דק מאוד מצד ימין של הרגל ששם אין ההפסק ניכר כל כך, אך בכללות עובי הרגל ניכר ההפסק להדיא מאוד. לכאורה אזלינן בתר המראה הכללי של האות, ולא יכולתי להתיר לתקנה בתפלין.

אין תגובות:

פרסום תגובה