יום שישי, 7 בדצמבר 2012

עיי"ן בעמידה

העיי"ן הזו כשרה בדיעבד, אע"פ שאין לה שבירת מושב. כנראה שאין שבירת המושב [שיהא ניכר המושב כחלק עצמאי] מעכב. (ראה משנת הסופר באות ע', ילקוט הסופר ד"ה עשאה בעמידה. ואע"פ ששער הציון [למשנת סופרים] מסתפק ונוטה לפסול עיי"ן שכל גופה בעמידה, היינו כאשר היא עומדת ממש ביושר ונראית כצד"י פשוטה הפוכה משמאל לימין, ולא זו).

אין תגובות:

פרסום תגובה