יום רביעי, 1 באוגוסט 2012

תלויה בספר תורה

התמונה לקוחה מהפורום באנגלית.
התמונה ניתנת לתועלת הסופרים לראות תלויה היאך נראית. מנהג תליית חסיר בס"ת נזכר בגמרא ופוסקים, ובזמנינו אינו נעשה כלל. המנהג הפשוט כיום במקרה של חסיר, למחוק כמה מילים ולחזור ולכתוב עם התיקון (אפילו בצפיפות מסויימת) את כל הנוסח.

אחר תיבת "וישנאה" ריוח של ג' יודי"ן: כן היו נוהגים בקהילות אשכנז להניח ריוח של ב' יודי"ן [או מעט יותר, כמו כאן] בין הפסוקים, בס"ת בתפלין ובמגילה. כמבואר ברמ"א [או"ח סימן לב].
היום - אין נוהגים להשאיר ריוח מיוחד בין הפסוקים, אלא רק כריוח בין המילים בלבד.

אין תגובות:

פרסום תגובה