יום שני, 13 באוגוסט 2012

יו"ד משונה - גולם

ידידי ר' משה דב ברוד שיחיה שאל את הרב מרדכי קליין שליט"א על היו"ד של 'כי', והרב פסלה.

יש להעיר שגם המ"ם סתומה שמעליה ['יצאתם'] גם היא שאלה, וצריך לכאורה שאל"ת אם יקראנה מ"ם או סמ"ך.

אין תגובות:

פרסום תגובה