יום שישי, 31 באוגוסט 2012

חלץ תפלה של ראש והחזירה מיד לענין ברכה

שאלה:  הייתי מונח בתפלין של רש"י והחלטתי להפסיק את תפילתי על מנת לצאת ולחלוץ התפלין, והיסרתי תפלה של ראש ובעודנה בידי לפני שחלצתי תפלין של יד התחרטתי והחלטתי להמשיך את התפלה והחזרתי את השל ראש על ראשי. האם אני צריך לברך על התפלה של ראש במקרה זה, כי עודני מונח בתפלין של יד?
 
תשובה:  היות שתפלין של יד ושל ראש שתי מצוות הן, והיסרת התפלה של ראש מראשך, אע"פ שנמלכת תיכף אתה חייב לחזור ולברך עליה "על מצות תפלין" כדין מניח של ראש לבדה, כי הסחת דעתך ממצוה זו. ומה שעדיין מצות של יד בידך, אינו מועיל לענין היסח הדעת מתפלה של ראש.

אין תגובות:

פרסום תגובה