יום שלישי, 7 באוגוסט 2012

דפי כוונות השם

ב"ה
ידיד קרוב לי הכין עבורי דפים עם כוונות כתיבת השם ע"פ המבואר במשנת חסידים. ואני מציגם כאן לתועלת הרבים.
כל אחד יכול להורידם [כקובצי תמונות JPG למחשב שלו] מכאן, ואם הוא רוצה אותם בקבצי PDF ישלח בקשה למייל שלי, ואני אשלח לו במייל.
****
אע"פ שקשה לכוין כל הכוונות ממש בשעת הכתיבה, לדעתי ראוי שפעם אחת ילמד הסופר הכוונות כדי להבינם [כל אחד לפום שיעור דיליה] ואח"כ בשעת הכתיבה כאשר בא לקדש השם בפה, יכוין במחשבתו והנני כותב השם על פי כוונות האר"י ז"ל. ואע"פ שבשעת הכתיבה עצמה אינו מכוין הכוונות הפרטיות הללו במחשבתו, הואיל ולמדם פעם אחת יועיל לצרף הדבר לכוונתו [דוגמא לדבר שיטות הפוסקים שמועיל קידוש בפיו כל האזכרות בספר מתחילת הכתיבה, לצרפו למחשבה לבדה בשעת הכתיבה עצמה].

שתי הלוחות המוצגות אין בהם הבדל בכוונות, אלא רק בצורת הכתיבה של האות.
העליון הוא בצורת כתיבת השם בכתב המיוחס. והתחתון בכתב הנהוג ע"פ אר"י ז"ל היום.

בנוסף צייר ידידי שתי דפים שבהם רק צורת כתיבת האותיות ע"פ הכוונה, ללא הכוונות הפרטיות לתועלת למי שרוצה שיהא מונח לפניו בשעת הכתיבה.
גם מי שאינו מבין הכוונות על בוריים יועיל לו לקרוא הדבר בפיו.
ומבואר בספרים שאע"פ שאינו מכוין ממש הפרטים שבדבר, יש להקפיד ע"פ האר"י לכתוב השם בכוונת הכתיבה:
בה"א הראשונה יתחיל בכתיבת יו"ד בזוית ימינה, ואח"כ ימשוך ממנה מעט את קו הגג. גג ה"א הזו יעשה רחבה מעט משאר ההי"ן שבכתב [אח"כ משלים את הגג משמאל לימין כנהוג וירבע הזוית שמאחורי הגג]. ואח"כ יעשה רגל ימין, ואח"כ רגל שמאל יעשה מעט עבה ומעט גבוה [כלומר קצת יותר מגובה קולמוס אחד] ויוציא ממנה פסיעה [קוץ קטן] לבר. וידקדק לעשות הפסיעה קטנה פונה לצד שמאל.
בה"א אחרונה יעשה קודם הוי"ו שבצד ימין, ואח"כ יעשה הגג וירבע פינת הגג מצד שמאל. ואח"כ נקודה פשוטה התלויה בה.

תגובה 1:

 1. אומרים שפעם בערדיצ'בער עשה כוונות לפני שחיטה...
  נעוף ברח.

  פה יש 2 חששות.
  1. דיו יתיבש.
  2. מרוב הכוונות ישכח שזה שם ה' חללילה.

  ראיתי במאמאר "יושבת בגנים" תשי"ג :
  '- ביטול
  ה- תשוקה להתנתק מהבלי עולם הזה
  ן- תורה
  ה- מצוות

  השבמחק